Královský kočár

29.11.2020

Tato svatební hra je akční a pokud je na svatební party dobrá parta, nešlápnete s ní vedle. Pobaví se nejen 9 až 11 svatebních hostů, kteří se hry přímo zúčastní, ale i diváci. Nejvíce se tradičně zapotí ženich s nevěstou. Jak na nasednout na královský kočár? Stačí číst dál...

Jak tedy na Královský kočár?

Uvolněte taneční parket a doprostřed postavte ze židlí pomyslný tvar kočáru. První dvě židle jsou pro koně (mohou být i čtyři koně, pokud chcete zapojit více hostů), za koňmi je židle pro kočího, dále pak připravte čtyři židle pro přední a zadní kola (dvě nalevo a dvě napravo). Za kočího před zadní kola se postaví dvě židle pro krále a královnu, což jsou místa pro nevěstu se ženichem (ti se hry účastní povinně). Poslední dvě židle patří kamenům, proto postavte z vnější strany po jedné židli mezi přední a zadní kola.

V první řadě posaďte na židle všechny hráče tak, aby ani jedna nezůstala volná a jasně informujte hráče, kterou část královského kočáru budou ve hře zastávat. Pokud se rozhodnete pro zapojení alkoholu do hry, stanovte jednoho až dva lidi, kteří budou nalévat panáky hráčům, kteří je prázdné dostanou do ruky jako povinnou výbavu pro hru.

Hra probíhá tak, že moderátor/svatební DJ začne číst příběh o tom, jak si královský pár vyjel na projížďku po svém panství. Příběh obsahuje "klíčová slova" (části vozu, posádku atd.) jako pravé přední kolo, koně, kočí. Pokud moderátor ve větě vysloví některé klíčové slovo v jeho libovolném tvaru, musí jmenovaný (např. kočí) co nejrychleji vstát ze židle. V případě, že jmenovaný (jmenovaní) hned nevstane, případně otálí, musí vypít malého panáka. Pije i ten, kdo vstane dřív nebo v momentě, kdy nebyl moderátorem zrovna jmenován.

Postavy v Královském kočáru vstávají na slova (vytučněná) v níže uvedeném příběhu, nejčastěji však, když zaslechnou:

Levý kůň: kůň, koně, povoz (při navýšení počtu koní navíc levý přední kůň, levý zadní kůň).

Pravý kůň: kůň, koně, povoz (při navýšení počtu koní navíc pravý přední kůň, pravý zadní kůň) .

Kočí: kočí, kočár.

Král: král, královský, království, zámek, kočár.

Královna: královna, královský, království, zámek, kočár.

Levé přední kolo: levé přední kolo, kola, přední kola, kočár.

Levé zadní kolo: levé zadní kolo, kola, zadní kola, kočár.

Pravé přední kolo: pravé přední kolo, kola, přední kola, kočár.

Pravé zadní kolo: pravé zadní kolo, kola, zadní kola, kočár.

Kameny: kameny, výmol, výmoly, díra.


Přidám některé mé postřehy a tipy: 

1. Lze zapojit i další hosty jako další dva koně, ale je nutné mírně poupravit níže uvedený příběh.

2. Hlavně nezapomeňte mít připraveno dost panáků a munici alkoholu. Hru totiž umí pokazit to, když v polovině příběhu není, co nalít... Také dobře vyberte plniče (popř. nosiče) panáků. Volte spíše slabší druhy alkoholu, nebo nalévejte pouze menší panáky.

3. Pokud vám nestačí jen vstávat, můžete jednotlivým postavám přidat další úkoly, které musí splnit, když se postaví. Třeba:

Koně musí zařehtat.

Kočí musí zakřičet: "Hyjé!"

Kameny zařvou: "Bum, bum."

Kola se otočí okolo své osy.

Král s královnou si dají pusu, pokud oba stojí.

4. Můžete také hráčům nalepit na čelo, nebo přišpendlit na hruď název role tak, aby na ně sami hráči neviděli, ale byly k vidění jen pro přihlížející diváky. Ti totiž rádi poukážou na někoho z hrajících, který se včas nepostavil a dopřejí mu dalšího panáka.


Bez příběhu by to nešlo, tak tady je...

Bylo, nebylo, jedno malé království. Rozprostíralo se za malebnými potůčky plnými kamenů, údolími a lesy. V tomto malém království žil král s královnou. Jednoho dne, kdy bylo krásně a ptáčci si vesele prozpěvovali, se královna rozhodla, že by si ráda vyjela na projížďku do královských zahrad.

Inu řekla svému králi. "Králi, můj milovaný králi, můj přenádherný králi, chtěla bych se projet kolem našeho království, zavolej kočího."

Král řekl své královně. "Jsi si jistá královno? Pršelo, a cesty jsou plné kamenů a výmolů, ale ať je tedy po tvém. Pojedeme se podívat, jak se daří našemu království."

Zavolal na kočího. "Kočí, můj milý kočí, můj nejmilejší kočí přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože královna a král si chtějí vyjet ze zámku. Zkontroluj dobře pravé zadní kolo a levé přední kolo jestli dobře drží, aby se nám neulomily, až pojedeme lesem přes kameny a výmoly.

Kočí tedy zašel do stájí, zkontroloval oba koně a vyvedl je ven. Poté zapřáhl povoz i kočár. Aby si byl 100% jist, zkontroloval vše ještě jednou. Nejprve šel k levému koni, poté přešel k pravému koni, zkontroloval také levé přední kolo, levé zadní kolo, pravé zadní kolo a pravé přední kolo.

Vše bylo nachystáno, tak tedy zavolal: "Králi, můj milovaný králi, váš královský kočár i povoz je nachystán. Král s královnou tedy nastoupili a vydali se na obhlídku jejich království. Cesta se vinula malebnými uličkami plnými výmolů, které byly schovány pod velikými topoly, projížděli kolem malých rybníků a kolem velkých luk, po cestách plných kamenů. A královna řekla: "Králi, ty můj králi no já se bojím, co když královský kočár nevydrží? Jedeme přes kameny a výmoly a stále jsme těžší a těžší.

A král řekl královně: "Moje milá královno, moje nejmilejší královno, vůbec ničeho se neboj. Kočár má znovu vyměněna obě zadní kola a také obě přední kola. A navíc naše oba koně jsou nejlepší v celém království. A královna řekla "Dobrá, už jsem klidnější."

Za malou chvilinku se královna zeptala krále: "Milý králi, můj nejdražší králi zeptej se kočího, jestli koně dostali dostatek ovsa." Král volá na kočího: "Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?" Kočí odpoví: "Samozřejmě, můj králi."

Za krátký čas řekne královna králi: "Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že levé přední kolo hází." Najednou se ozve rána, která škubne i s kočárem, protože pravé přední kolo najelo na kámen. Král volá na kočího: "Kočí, co se stalo? "Netuším králi", odpověděl kočí, "ale doufám, že jste s královnou v pořádku." Král i královna odpověděli, že ano.

Kočí tedy seskočil z kočáru a šel jej zkontrolovat. Když už byl dole, tak se rozhodl, že zkontroluje i povoz. Nejprve tedy zkontroloval pravého koně a potom levého koně. Nebyl si jist, proto znovu zkontroloval levého koně a poté i pravého koně. Pak přešel k pravému přednímu kolu, pravému zadnímu kolu, znovu zkontroloval pravé přední kolo, pak levé zadní kolo, levé přední kolo a opět levé zadní kolo.

Nic nenašel, a proto zašel ke králi a řekl mu: "Králi, můj milovaný králi, vše je v pořádku, povoz i kočár. Museli jsme najet do nějaké díry, či na kámen. "Tak to jsem ráda, že to dopadlo takhle", řekla královna. "Já už jsem myslel na nejhorší", řekl král. "Že nám třeba upadlo pravé přední kolo."

Král mu tedy opět přikázal, ať pokračují v jízdě a pomalu vrátí do zámku. Kočí tedy naskočil na kočár a pobídl oba koně. Ze začátku se levému koni moc nechtělo, ale pravý kůň jej přesvědčil, aby táhli stejně. Tak se povoz i s kočárem opět rozjeli. Po pár minutách dojeli v pořádku do svého království a tak král i s královnou poděkovali kočímu za pěknou projížďku královským kočárem.


A poslední rada na závěr...

Před samotným začátkem vyzkoušejte hru nanečisto přečtením krátké části textu. Nebo rozehřejte hráče tím, že moderátor bude náhodně vyvolávat různé postavy ze hry a ty budou postupně vstávat. Všichni zúčastnění si tak hru vyzkouší a sžijí se s rolí... 

V případě dotazů ke hře Královský kočár mě neváhejte kontaktovat. A moc mě potěší, když budu mít tu čest moderovat tuto hru právě na vaší svatbě.

Váš Libor Janíček